شرکت بوران

---

سردخانه

کندانسور

اواپراتور

چیلر

کپرسور

ساندویچ پانت

کولر اتوبوس

افزودن به برگزیده ها
   (بوران سرمایه جاودان)
شرکت بوران تولید کننده انواع:
کندانسور-اواپراتور-چیلر وکویل های سفارشی 
مجری انواع سردخانه های زیرصفری و بالای صفری
شرکت بوران
شرکت بوران
محصولات مشابه
تماس با شرکت
شرکت بوران